Versoepelingen vanaf 28 april 2021.
Er komen versoepelingen die ons als dorpshuis aangaan.
Doelen
Het kader gaat over welke maatregelen binnen en buiten noodzakelijk zijn om de verspreiding van het nieuwe coronavirus maximaal te controleren. Maximaal controleren betekent het zoveel mogelijk voorkomen van verspreiding van het coronavirus.
Eigen verantwoordelijkheid
Ondernemers, organisaties en bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor het toepassen van de maatregelen van de Rijksoverheid, lokale maatregelen vanuit de veiligheidsregio’s en/of gemeentes  en de adviezen van dit generieke kader binnen hun bedrijf/activiteit en voor de gezondheid van de medewerkers  tijdens hun werk. Ook zijn zij zelf verantwoordelijk voor het toezien op het naleven van maatregelen en adviezen.  
Voor ons houd dit in dat we het terras mogen openen. Van 12.00 uur tot 18.00 uur van maandag tot zaterdag onder de volgende voorwaarden.
Er zijn vaste zitplaatsen en verplichte reserveringen. Reserveren mag voor maximaal 2 personen. Uitgezonderd van dit maximum per reservering zijn kinderen tot en met 12 jaar en personen uit hetzelfde huishouden. Reserveren aan de deur is toegestaan.
Aan een tafel mogen maximaal 2 personen zitten, op 1,5 meter afstand. Uitgezonderd van dit maximum per tafel zijn kinderen tot en met 12 jaar en personen uit hetzelfde huishouden.
Er mogen maximaal 50 mensen op een terras zijn.
Er is verplichte verificatie van gezondheid van de bezoeker door personeel. En het personeel is verplicht om te vragen aan bezoeker om contactgegevens beschikbaar te stellen ten behoeve van eventueel bron- en contactonderzoek.
Er mag geen entertainment zijn, zoals live optredens, op of rondom het terras.
Er is geen zelfbediening mogelijk.
Bezoekers mogen alleen binnen zijn om gebruik te maken van het toilet, de garderobe of om te betalen. Binnen is een mondkapje verplicht.
Er wordt zoveel mogelijk contactloos betaald.
De basisregels blijven gelden, zoals 1,5 meter afstand en het dragen van een mondkapje.
Met kuchschermen tussen tafels mogen tafels ook op minder dan 1,5 meter afstand van elkaar staan.
Terrassen buiten bij sportaccommodaties zijn uitgesloten van deze heropening.

Wij blijven verder als publieke ruimte gesloten.
Wij zijn telefonisch bereikbaar. U kunt contact opnemen met onze beheerder Belinda van der Reijd voor al uw vragen op telefoonnummer :
06 51 64 84 18
of
Mail
HYPERLINK "mailto:beheer@dorpshuisdeklabbe.nl" beheer@dorpshuisdeklabbe.nl
HYPERLINK "mailto:info@dorpshuisdeklabbe.nl" info@dorpshuisdeklabbe.nl
Voor het langs laten brengen van de gele verpakkingsafvalzakken kunt u zich opgeven via facebook “werkgroep Dorpsbeheer Foxhol”
ook kunt u ze afhalen bij de Klabbe na een telefonische afspraak.

Cruciale beroepen mogen gebruik maken van de ruimtes vooraf afgesproken en/of aangemeld met in acht neming van de veiligheidsmaatregelen en richtlijnen van het RIVM.
Open inloop is niet toegestaan. Neem van te voren altijd even contact op met de Beheerder van de Klabbe.
Buurthuizen open voor bijvoorbeeld dagbesteding
Buurthuizen, net als dorpshuizen en wijkcentra, zijn dicht voor publiek. Dat betekent dat zij gesloten zijn voor vrije inloop. Een buurthuis, dorpshuis of wijkcentrum mag wel activiteiten organiseren, maar alleen voor maatschappelijke ondersteuning van kwetsbare personen. Dit is bijvoorbeeld dagbesteding voor ouderen, (kwetsbare) jongeren, mensen met een beperking en dak- en thuislozen. Of voor mensen met psychische problemen of die eenzaam zijn.

Individuele ondersteuning voor kwetsbare personen in buurthuizen kan ook doorgaan. Denk aan schuldhulpverlening, sociaal raadsliedenwerk en maatschappelijk werk. Dit zijn 1 op 1 gesprekken.

Jeugd en jongerenwerk valt nog altijd onder de uitzonderingsgroep noodverordening. Tot 18 jaar vallen zij onder de jeugdverenigingen/ scouting cultuur VWB regels.
“Aktifox” blijft voor de kids uit Foxhol hun best doen en ook is de jongerewerker Mirjam van “ Kwartier Zorg en Welzijn” actief in Foxhol.
Wij hanteren het voordeur- en mondkapjes beleid.
Wij hopen hierdoor bij te dragen aan een snel herstel van Nederland en wij het oude normaal zo snel mogelijk weer het nieuwe normaal kunnen laten zijn.

Niet vergeten:
Houd altijd 1,5 meter afstand.
Ga niet naar plaatsen waar het druk is.
Blijf zo veel mogelijk thuis.
Nies en hoest in uw elleboog.
Was vaak uw handen met zeep.
Bent u verkouden? Blijf dan thuis!
Bij klachten laat u testen
Heeft u koorts of bent u benauwd? Dan moeten alle huisgenoten thuis blijven.
Werk zoveel mogelijk thuis.
Draag mondkapjes in openbare ruimtes.

Zo helpen we elkaar en onszelf.

Namens ons allen van de Klabbe wensen wij  iedereen veel sterkte en wijsheid en bovenal gezondheid toe en hopelijk tot snel weer in ons gezellige dorpshuis.

corona nieuw