beheerder
De nieuwe beheerder van het MFC stelt zich voor:
Mijn naam is Belinda van der Reijd en bij de meeste mensen in Foxhol wel bekend.
Vanaf  september 2019 ben ik vrijwilliger in de Klabbe.

Op het moment toen het bestuur van de Klabbe in onze vrijwilligers app een oproep plaatste  voor een beheerder van het Dorpshuis was ik direct gemotiveerd om aan de slag te gaan als de nieuwe beheerder van de Klabbe.
Ik zal mezelf even voorstellen,
Ik ben Belinda en moeder van dochter Lindsay en getrouwd met Remon van der Reijd.
Ik woon nu alweer 20 jaar in Foxhol eerst aan de Gerrit Imbosstraat en nu aan de Zwanenstraat.
Ik zit sinds 2016 in het bestuur bij Actifox als penningmeester en wij organiseren voor de jeugd van Foxhol diverse activiteiten, ook zit ik sinds vorig jaar in de ouderraad van school.
Ik hoop als nieuwe beheerder veel mooie en leuke activiteiten bij ons in de Klabbe te mogen organiseren voor jullie.
Ik sta graag tot u beschikking voor al uw vragen over het organiseren van uw festiviteiten in de Klabbe.
Graag tot ziens in ons mooie dorpshuis.
Met vriendelijke groet,
Belinda van der Reijd

Beheerder de Klabbe is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het dorpshuis, zoals de inkoop, verhuur van zalen, werven en ondersteunen van vrijwilligers die in het dorpshuis actief zijn en zorgen voor de veiligheid van vrijwilligers en bezoekers.
Ook zorgt Belinda voor een goede samenwerking met de W.A. Scholtenschool die ook in het MFC gehuisvest is, en met de diverse verenigingen die zich inzetten in het dorp om de leefbaarheid en het woonplezier in Foxhol te bevorderen.
Het dorpshuis heeft een huiskamerfunctie voor de wijk. Het dorpshuis wil graag dat mensen hier gastvrij worden ontvangen en een gezellige tijd hebben. Zij biedt ook een luisterend oor en kan indien gewenst of nodig (professionele) hulp inschakelen vanuit het netwerk bij Kwartier Zorg & Welzijn.
Ook is Belinda betrokken bij het Wijk Informatie Servicepunt waar bewoners van Foxhol terecht kunnen voor vragen aan de gemeente of andere problemen waar u tegenaan loopt.
Belinda is te bereiken op:
Telefoon:   06 51 64 84 18    ---     0598-392466    ----    Mail:


deklabbebeheer@gmail.com
info@dorpshuisdeklabbe.nl